Gå direkt till innehåll
Sparks Generation och KEKS ingår innovativt partnerskap för att gemensamt bidra till vidareutvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige

Pressmeddelande -

Sparks Generation och KEKS ingår innovativt partnerskap för att gemensamt bidra till vidareutvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige

I ett spännande nytt samarbete kombinerar Sparks Generation, ledande inom digitalisering av fritidsaktiviteter, sina krafter med KEKS, pionjärer inom kvalitetssäkring och utveckling av öppen ungdomsverksamhet. Detta partnerskap markerar en viktig milstolpe i strävan efter att skapa fler inkluderande och engagerande fritidsmiljöer för unga i Sverige.

Genom att integrera Sparks Generations plattform SPARKSAPP med KEKS system för dokumentation och uppföljning, The Logbook, skapas ett unikt system som gör det möjligt för fritidsgårdar och andra ungdomsverksamheter att inte bara effektivt nå ut till och engagera unga, utan också att samla in viktig statistik och feedback. Denna information är avgörande för att kontinuerligt vidareutveckla och anpassa verksamheterna efter de ungas idéer önskemål och behov. Genom att samarbeta kan Sparks Generation och KEKS nu erbjuda en ännu starkare plattform för engagemang, lärande och utveckling.

"Det bedrivs fantastik öppen ungdomsverksamhet på många platser runt om i landet. På Fritidsgårdar, Ungdomsgårdar och Kulturhus för unga erbjuds kostnadsfri verksamhet som syftar till att stötta ungdomars personliga och sociala utveckling. Genom samarbetet med Sparks Generation ser vi på KEKS stora vinster genom att verksamheterna kan nå ut till fler och en breddad målgrupp. Genom att koppla samman The Logbook och Sparks App kombineras inte bara de olika digitala verktygen utan KEKS och Sparks Generation enas i vårt engagemang för att ungdomar ska hitta ett sammanhang där de har möjlighet att ha roligt, vara en del av gemenskapen och utvecklas" säger Jenny Haglund, Generalsekreterare på KEKS.

"Samarbetet är en underbar kombination av Sparks Generations passion för att göra fritidsaktiviteter och positiva gemenskaper mer tillgängliga och vår förmåga att digitalisera, med KEKS expertis inom kvalitetssäkring och utveckling av ungdomsverksamheter. Tillsammans skapar vi en dynamisk plattform som inte bara inspirerar och engagerar unga på fritiden i Sverige utan även stärker fritidsgårdars och andra ungdomsverksamheters viktiga arbete att möta dagens unga. Detta partnerskap är ett steg framåt mot vår gemensamma vision om ett inkluderande samhälle där alla barn och unga i Sverige, oavsett förutsättningar, har möjlighet att utvecklas, känna mening och gemenskap på fritiden" säger Alexandra Krook, Grundare och verksamhetschef på Sparks Generation

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om SPARKS GENERATION och SPARKSAPP

Sparks Generation är en ideell organisation som brinner för alla barn och ungas, oavsett bakgrund eller förutsättningar, rätt och tillgång till en meningsfull fritid. Genom samarbete med kommuner, fritidsgårdar, bibliotek, kulturskolor och det lokala föreningslivet samlar vi ett brett utbud av kostnadsfria, trygga och inkluderande aktiviteter. Genom lokala ungdomsambassadörer som besöker skolor och inspirerar på sociala medier når vi ut till barn och unga där de är och på ett sätt de gillar. Genom vår plattform SPARKSAPP gör vi aktiviteter lättillgängliga, samtidigt som vi ger barn och unga verktyg att påverka det lokala utbudet. Genom vår portal till våra kommunpartners delar vi insikter och ger underlag för att utveckla aktiviteter och verksamheter som barn och unga efterfrågar.

SPARKSAPP är även skapad för att stödja fritidsgårdar och andra ungdomsverksamheter i deras arbete att erbjuda trygga och inkluderande aktiviteter. Med funktioner för bland annat registrering, vårdnadshavare kontakt och medgivanden, samt in- och utlåning av material, underlättar vi för personal att bemöta och bedriva sin viktiga verksamhet på ett inkluderande, tryggt och effektivt sätt,

Sparks metod och plattform finns idag i kommuner som Upplands-Bro, Sollentuna, Sundbybergs stad och Norrtälje, i och med samarbetet med KEKS kommer vi närmare vår vision att nå och berika livet för ungdomar över hela Sverige.

Läs mer på https://sparksgeneration.com/


Om KEKS och The Loggbook

KEKS är sedan 2005 ledande i arbetet med kvalitetssäkring och utveckling av öppen ungdomsverksamhet och har idag över 80 medlemsförvaltningar runt om i Europa. Via det web-baserade systemet för dokumentation och uppföljning, The Logbook, samlas statistik och ungas upplevelser av verksamheten; är de delaktiga, blir de väl bemötta, utvecklas de och har det kul? Via konferenser, kurser, handledning och erfarenhetsutbyten får medlemmarna stöd att kontinuerligt utveckla kompetens, metoder och organisation. Läs mer på www.keks.se.

Kontakter

Relaterat innehåll